Privacyverklaring

Het gebruik van onze website is doorgaans mogelijk zonder opgave van persoonsgebonden gegevens. Voor zover op onze pagina’s naar persoonsgebonden gegevens (zoals naam, adres of e-mailadres) wordt gevraagd, dan geschiedt dat zo mogelijk altijd op vrijwillige basis. Deze gegevens worden zonder jouw nadrukkelijke toestemming niet doorgegeven aan derden.

Wij willen je erop wijzen, dat de gegevensoverdracht op het internet (bijv. bij de communicatie via e-mail) veiligheidslekken kan vertonen. Een volledige bescherming van de gegevens tegen de toegang door derden is niet mogelijk.

Het gebruik van in het kader van de Impressumplicht gepubliceerde contactgegevens door derden voor de overdracht van niet-nadrukkelijk aangevraagde reclame en informatiemateriaal wordt hiermee uitdrukkelijk afgewezen. De operators van de sites behouden zich uitdrukkelijk gerechtelijke stappen voor in geval van ongevraagde toezending van reclamemateriaal, bijvoorbeeld door middel van spammails.

Privacyverklaring voor het gebruik van Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een internetanalysedienst van Google Inc. (‘Google’). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde ‘Cookies’, tekstbestanden die worden opgeslagen op jouw computer en die een analyse van jouw gebruik van de website mogelijk maken. De door een cookie opgestelde informatie over jouw gebruik van deze website wordt doorgaans naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen. Maar in geval van activering van de IP-anonimisering op deze website wordt jouw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere lidstaten van het Verdrag over de Europese Economische Ruimte van tevoren ingekort. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gezonden en daar ingekort. In opdracht van de operator van deze website zal Google deze informatie gebruiken om jouw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteiten op te stellen en om andere, met het gebruik van de website en het internet verbonden diensten ten behoeve van de websiteoperator te verlenen. Het in het kader van Google Analytics door jouw browser verzonden IP-adres wordt niet gekoppeld aan andere gegevens van Google. Je kunt het opslaan van de cookies door een instelling in je browsersoftware voorkomen, maar wij wijzen je erop, dat je in dat geval eventueel niet alle functies van deze website volledig zult kunnen gebruiken. Daarbij kun je de aanmaak van de door de cookie gecreëerde en aan jouw gebruik van de website gerelateerde gegevens (incl. jouw IP-adres) naar Google plus de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen door de via de volgende link beschikbare browserplug-in te downloaden en te installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Privacyverklaring voor het gebruik van Facebook plug-ins

Op onze website zijn plug-ins van het socialemedianetwerk Facebook (Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, USA) ingebouwd. De Facebook-plug-in herken je aan het Facebook-logo of de ‘Like-knop’ (‘Vind ik leuk’) op onze site. Een overzicht van de Facebook-plug-ins vind je hier: http://developers.facebook.com/docs/plugins/. Als je onze site bezoek, wordt er via de plug-in rechtstreeks verbinding gemaakt tussen jouw browser en de Facebook-server. Facebook krijgt daardoor de informatie dat je met jouw IP-adres onze site hebt bezocht. Als je de ‘Like-knop’ van Facebook aanklikt terwijl je op jouw Facebook-account bent ingelogd, kun je de content van onze site koppelen aan je eigen Facebook-profiel. Daardoor kan Facebook het bezoek aan onze site aan jouw gebruikersaccount toewijzen. Wij willen je erop wijzen dat wij als aanbieder van de site niet op de hoogte worden gesteld van de content van de overgedragen gegevens alsmede het gebruik ervan door Facebook. Meer informatie hierover vind je in de privacyverklaring van Facebook op http://de-de.facebook.com/policy.php.

Als je niet wilt dat Facebook het bezoek aan onze site aan jouw Facebook-gebruikersaccount kan koppelen, log dan uit bij Facebook.

Privacyverklaring voor het gebruik van Google +1

Verzamelen en doorsturen van informatie:
Met behulp van de interface Google +1 kun je informatie wereldwijd publiceren. Via de interface Google +1 ontvangen jij en andere gebruikers gepersonaliseerde content van Google en onze partners. Google slaat zowel de informatie op dat je voor een content +1 hebt gegeven als informatie over de site die je door te klikken op +1 hebt bekeken. Jouw +1 kunnen als aanwijzingen worden weergegeven samen met je profielnaam en foto in Google-diensten zoals in zoekresultaten of in jouw Google-profiel, of op andere plaatsen op websites en online advertenties. Google verzamelt informatie over jouw +1-activiteiten om de Google-diensten voor jou en anderen te verbeteren. Om de interface Google +1 te kunnen gebruiken, heb je een wereldwijd zichtbaar, openbaar Google-profiel nodig, dat ten minste de voor het profiel gekozen naam moet bevatten. Deze naam wordt in alle Google-diensten gebruikt. In veel gevallen kan deze naam ook een andere naam vervangen die je bij het delen van content via je Google-account hebt gebruikt. De identiteit van jouw Google-profiel kan worden getoond aan gebruikers die jouw e-mailadres kennen of over andere te identificeren informatie van jou beschikken.

Gebruik van de verzamelde informatie:
Naast de hierboven genoemde gebruiksdoeleinden wordt de door jou beschikbaar gestelde informatie conform de geldende privacybepalingen van Google gebruikt. Google publiceert mogelijkerwijs samengevatte statistieken over de +1-activiteiten van de gebruikers of geeft deze aan gebruikers en partners zoals uitgevers, adverteerders of gekoppelde websites door.

Privacyverklaring voor het gebruik van Twitter

Op onze sites zijn functies van de dienst Twitter geïntegreerd. Deze functies worden aangeboden door Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA. Door het gebruik van Twitter en de functie ‘Retweet’ worden de door jou bezochte websites aan je Twitter-account gekoppeld en bekendgemaakt bij andere gebruikers. Daarbij worden ook gegevens naar Twitter doorgestuurd.

Wij willen je erop wijzen dat wij als aanbieder van de sites niet op de hoogte worden gesteld van de content van de overgedragen gegevens alsmede het gebruik ervan door Twitter. Meer informatie hierover vind je in de privacyverklaring van Twitter op http://twitter.com/privacy.

Jouw privacy-instellingen bij Twitter kun je wijzigen bij de accountinstellingen op http://twitter.com/account/settings.

Bronvermelding: eRecht24 privacyverklaring, Privacyverklaring Google Analytics, Facebook Disclaimer, Google +1 voorwaarden, Twitter voorwaarden